اگر قصد مهاجرت یا کار در سایر کشورها دارید اول به ما نیاز دارید!

شما برای مهاجرت یا فعالیت در عرصه بین المللی باید حتما یک رزومه قدرتمند از کارهای خود داشته باشید. دکتر رضا یادگاری و خانم مهشید سنایی فرد، تنها زوج همکار با کارآفرینان بزرگ ایران که تاکنون حدود پانصد کتاب به صورت رزومه این بزرگان به چاپ رسانده، جایزه ملی ادبیات…

مطالعه بیشتر